มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: January 2020

“การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” รุ่นที่ 2 สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนสังกัด สพป.อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จังหวัดนครนายกและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” รุ่นที่ 2 สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนสังกัด สพป.อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 19 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 5 …

“การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” รุ่นที่ 2 สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนสังกัด สพป.อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก Read More »

“การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” รุ่นที่ 1 สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จังหวัดนครนายกและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” รุ่นที่ 1 สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนครนายก ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มในเขตอำเภอเมืองนครนายก อำเภอองครักษ์ อำเภอปากพลี และอำเภอบ้านนา มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – …

“การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” รุ่นที่ 1 สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนครนายก Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนว ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา จังหวัดสระแก้ว

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 07.00 – 14.00 น.   ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา จังหวัดสระแก้ว    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดนครนายก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2563”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดนครนายก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2563” เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ โดยมี ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯนครนายก และ ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดนครนายก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2563” Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนว ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ในวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.30 น.   ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก โดยได้ร่วมเล่นกิจกรรม และมอบของขวัญให้แก่เหล่าเด็กๆ ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุมการดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล และทบทวนปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล และทบทวนปรับปรุงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง / หน่วยงานหรือเป้าหมายการให้บริการจังหวัด / กลุ่มจังหวัด แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต / โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ในวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09:00 – 16:30 …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุมการดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล และทบทวนปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก มอบของขวัญวันเด็ก แก่โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์)

ในวันที่ 9 มกราคม 2563 โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) เดินทางมารับมอบของขวัญวันเด็กประกอบด้วยรถจักรยาน และอุปกรณ์การเรียนจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯนครนายก เพื่อทางโรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) จ.ปราจีนบุรี ได้นำไปจัดกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนในวันที่ 10 มกราคม 2563    

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก ศรีประชานครและคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ในวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก ศรีประชานครและคณะคุณครู เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รวมถึงส่วนบริการต่าง ๆ ภายใน อาทิเช่น สระว่ายเด็ก สระว่ายน้ำระบบเกลือ ห้องเทควันโด และห้องส่งเสริมเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดการประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคลในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดการประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคลในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×