ศูนย์ฯนครนายก ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ศรีประชานคร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล

ศูนย์ฯนครนายก ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ศรีประชานคร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ศรีประชานคร เพื่อตอบสนองนโยบายการป้องกันเยาวชนจากอุบัติภัยทางน้ำและการจมน้ำ ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะถูกขึ้นทุกๆวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ สระว่ายน้ำระบบเกลือ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป