มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีกับนักเรียนหลักสูตรเตรียมครู (Pre-Teacher Program) รุ่นที่ 1

การศึกษานอกสถานที่มหาวิทยาลัยนครนายกจัดพิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาหลักสูตรเตรียมอาจารย์ (หลักสูตร Pre-Teacher Program) รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 การศึกษานอกสถานที่ 2563 ก่อนเวลา 09.00 น. อาคารสำนักงานศูนย์ส่งเสริมสมรรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก