มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: February 24, 2020

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรม บายเนียร์ “Colorful Party” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมบายเนียร์ “Colorful Party” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการศึกษาปฐมวัย เพื่อแสดงความยินดีเนื่่องในโอกาสใกล้สำเร็จการศึกษา และมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ประจำภาคเรียน 2562 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ลานสนามหญ้าหน้าอาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการศึกษาปฐมวัย เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ และเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นน้อง ได้ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวคำอำลาต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×