แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for February 24th, 2020

 
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรม บายเนียร์ “Colorful Party” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมบายเนียร์ “Colorful Party” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการศึกษาปฐมวัย เพื่อแสดงความยินดีเนื่่องในโอกาสใกล้สำเร็จการศึกษา และมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ประจำภาคเรียน 2562 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ลานสนามหญ้าหน้าอาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก    

   
 •  
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการศึกษาปฐมวัย เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ และเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นน้อง ได้ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวคำอำลาต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก    

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×