มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: February 25, 2020

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมสมทบมอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับคณะเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่า

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมสมทบมอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับคณะเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าในเขตบริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าต่อไป ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณศูนย์ประสานการช่วยเหลือดับไฟป่า จุดรับการสนับสนุนสิ่งของ จังหวัดนครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าสังเกตและสัมภาษณ์ ในเรื่องการทำอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา สุขอนามัย ความปลอดภัยและโภชนาการ เข้าสังเกตและสัมภาษณ์ นายจุมพฎ วชิรธานินทร์ และคณะ ในเรื่องการทำอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 -11.00 น. ณ ครัวสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×