มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: October 2020

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษาโดยโครงการ “ผลิตครูปฐมวัยเพื่อรองรับเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC” กลุ่มภาคตะวันออก 2 โรงเรียนเขตจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ออกประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2564 ตามโครงการ “ผลิตครูปฐมวัยเพื่อรองรับเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC” กลุ่มภาคตะวันออก 2 ในเขตจังหวัดนครนายก จำนวน 6 โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมผลิตครูปฐมวัยที่มีคุณภาพและมีความสามารถพิเศษในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.   …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษาโดยโครงการ “ผลิตครูปฐมวัยเพื่อรองรับเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC” กลุ่มภาคตะวันออก 2 โรงเรียนเขตจังหวัดนครนายก Read More »

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายก ร่วมเป็นประธานในพิธีการต้อนรับการดำรงตำแหน่งของศึกษาธิการ และรองศึกษาธิการ จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ออกแนะแนวทางการศึกษาโดยโครงการ “ผลิตครูปฐมวัยเพื่อรองรับเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC” กลุ่มภาคตะวันออก 2 จำนวน 5 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 ให้ได้มาซึ่งผู้สมัครเรียนที่มีคุณภาพและตอบรับกับยุทธศาสตร์ EEC ในอนาคต เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. …

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายก ร่วมเป็นประธานในพิธีการต้อนรับการดำรงตำแหน่งของศึกษาธิการ และรองศึกษาธิการ จังหวัดนครนายก Read More »

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย นครนายก ให้ความรู้เบื้องต้น “การว่ายน้ำ” แก่น้อง ๆ ชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย นำโดย นางสาวพลอยประดับ จูเกต เจ้าหน้าที่ควบคุมและดูแลสระว่ายน้ำระบบเกลือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ให้ความรู้เบื้องต้น “ข้อควรระวังในการว่ายน้ำ” แก่น้อง ๆ ชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ เพื่อให้น้อง ๆ ได้รับความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สระว่าย เทคนิคการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และข้อควรระวังในการว่ายน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ    

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรม “แสดงละครนิทานบูรณาการภาษาอังกฤษ”

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรม “แสดงละครนิทานบูรณาการภาษาอังกฤษ” ให้กับน้อง ๆชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ได้รับชมกันอย่างสนุกสนาน โดยเป็นการแสดงละครนิทานเรื่อง เมาคลีล่าสัตว์และแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเล่าเรื่องแบบบูรณาการในรายวิชา English Reading In Early Childhood Education มีอาจารย์ศศนันท์ บุญยะวนิช อาจารย์ประจำวิชา เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำในการแสดง ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ เป็นอย่างมากและสร้างเสียงหัวเราะเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ …

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรม “แสดงละครนิทานบูรณาการภาษาอังกฤษ” Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม “ประเพณีวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่าน ประจำปี 2563”

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดกิจกรรม “ประเพณีวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่าน ประจำปี 2563” โดยมีคณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามาร่วมกิจกรรมการวิ่ง ถือเป็นประเพณีประจำของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก โดยจะจัดขึ้นทุก ๆ ปีเพื่อเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีความรักใคร่สามัคคี ตั้งแต่เวลา 05.30 – 10.00 น. ณ …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม “ประเพณีวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่าน ประจำปี 2563” Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2563”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2563” เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 และยังเป็นการเฉลิมฉลองโดยการประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ คณะบุคลากรและนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแสดงสนุกสนานที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาแต่ละชั้นปี พร้อมทั้งการมอบรางวัลกิจกรรมสนุก ๆ ให้กับนักศึกษาโดยคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรอีกด้วย ทั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 – 22.00 …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2563” Read More »

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่กัน้อง ประจำปี 2563

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปี 2563 โดยเป็นการจัดกิจกรรมเล่นเกมเข้าฐานต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้อง รหัส 63 ให้มีความรักสามัคคีกลมเกลียวมากยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมเล่นเกมต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก   …

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่กัน้อง ประจำปี 2563 Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปี 2563 “กิจกรรมจิตอาสา ล้างกรงเสือ กวาดกรงหมี ทำดีเพื่อสัตว์ป่า”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปี 2563 “กิจกรรมจิตอาสา ล้างกรงเสือ กวาดกรงหมี ทำดีเพื่อสัตว์ป่า” ให้กับนักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อร่วมกันทำความสะอาดกรงสัตว์และให้อาหารสัตว์ต่าง ๆ ที่พักฟื้นจากอาการบาดเจ็บ รวมถึงสัตว์ที่ได้รับความช่วยเหลือจากการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก ในการมอบโอกาสให้นักศึกษาเข้าไปทำกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 12.00 น. ณ …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปี 2563 “กิจกรรมจิตอาสา ล้างกรงเสือ กวาดกรงหมี ทำดีเพื่อสัตว์ป่า” Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชา การบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษา เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และการฝึกวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) สภาพแวดล้อมและศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจด้านการศึกษา จากหลักสูตรสถานศึกษาที่ผู้เรียนได้พัฒนาขึ้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องเรียน 536 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯนครนายก ร่วมนำเสนอ “บทเรียนการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปี 2562 : ภาคกลาง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมนำเสนอ “บทเรียนการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปี 2562 : ภาคกลาง” ซึ่งเป็นการนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับผลการประเมินของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับต้องปรับปรุงแก้ไข โดยมีปัจจัยในการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการตามมาตรฐานการเรียน ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำชุมชน คุณภาพและแรงจูงใจในการสอน สภาพแวดล้อมทางกายภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการมีส่วนร่วมในการวางแผนและติดตามผลพัฒนาการผู้เรียนของผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 19 -20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯนครนายก ร่วมนำเสนอ “บทเรียนการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปี 2562 : ภาคกลาง” Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×