ที่อยู่เลขที่ ข/4-389 ถ.สุวรรณศร ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก 26000โทรศัพท์ 037- 321590 ต่อ 6445 – 6446 โทรสาร 037- 321591

การเดินทางด้วยรถตู้ สายกรุงเทพ-ปราจีนบุรี ขึ้นที่ อนุสาวรีย์ชัย หรือ รังสิต สาย
การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ลงที่สถานีขนส่งนครนายก ต่อรถสองแถว