เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปี พ.ศ.2559 ซึ่งจัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องนักศึกษา พิธีบ่ายศรีสู่ขวัญและประเพณีการวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.