เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปี พ.ศ.2559 ซึ่งจัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องนักศึกษา พิธีบ่ายศรีสู่ขวัญและประเพณีการวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก