7930มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 ประกอบด้วยพิธี ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 กิจกรรมประกวดร้องเพลงและการแสดงของนักศึกษาทุกชั้นปี จึงขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา ทุกท่าน คน ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

7920

7925

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.