มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

7930มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 ประกอบด้วยพิธี ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 กิจกรรมประกวดร้องเพลงและการแสดงของนักศึกษาทุกชั้นปี จึงขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา ทุกท่าน คน ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

7920

7925

Loading