25590929_587เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 08.30 น. มสด นครนายก จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 โดยภาคเช้ามีพระสงฆ์จำนวน 9 รูป รับอาหารบิณฑบาตร หน้าอาคารเรียน และเจริญพระพุทธมนต์ ให้โอวาทธรรม ประพรหมน้ำพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นนักศึกษาประกอบพิธีไหว้ครู และพิธีมอบทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ภาคบ่าย เป็นการแสดงความสามารถของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
25590929_4455

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.