25590929_6063
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีความประพฤติดี กิจกรรมเด่น ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ทุกชั้นปีได้ร่วมกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559

 

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.