มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด นครนายก จัดโครงการ Internship เรื่องหลักการสอนและเทคนิคการสอนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย

25591219-1_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%99_0015มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย อาจารย์มุทิตา ทาคำแสน พร้อมด้วยอาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดอบรมโครงการ Internship ในหัวข้อ “หลักการสอนและเทคนิคการสอนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย” โดยมีวิทยากร คือ อ.ปัญญา ประดิษฐธรรม มาให้ความรู้และความสนุกสนานแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ใน วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

Loading