มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

อ.รวี ศิริปริชยากร เข้ารับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ2559

15542293_622088201308845_7904664961810052570_n

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 อ.รวี ศิริปริชยากร อาจารย์หลักสูตรปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

เข้ารับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

Loading