มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายกประชุมบุคลากรศูนย์ ฯ ประจำเดือน ม.ค.2560

25600125_๑๗๐๑๒๕_0002 25600125_๑๗๐๑๒๕_0003 25600125_๑๗๐๑๒๕_0005 25600125_๑๗๐๑๒๕_0006 25600125_๑๗๐๑๒๕_0009 25600125_๑๗๐๑๒๕_0010วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 14.30 – 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ให้แก่อาจารย์และบุคลากรประจำศูนย์ ฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงาน

Loading