มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.ออกแนะแนวหลักสูตร Pre-Teacher Program โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ

 

82824 82825 82826 82827

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง และคุณพันธ์ทิพย์ สิงห์ปาน เลขานุการหลักสูตรปฐมวัย เข้าแนะแนวการศึกษาหลักสูตร Pre-Teacher Program ให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ จ.นครนายก เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 – 11.30 น.

Loading