มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายกประชุมความคืบหน้า วารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา

25600303 #1_๑๗๐๓๐๓_0002 25600303 #1_๑๗๐๓๐๓_0003 25600303 #1_๑๗๐๓๐๓_0004 25600303 #1_๑๗๐๓๐๓_0005 25600303 #1_๑๗๐๓๐๓_0006 25600303 #1_๑๗๐๓๐๓_0007 25600303 #1_๑๗๐๓๐๓_0008

วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ทีมวิจัยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร พร้อมทีมงาน เข้ารายงานความก้าวหน้าในการจัดทำวารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา ณ อาคารสำนักงานใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

Loading