บทความกฎหมายเรื่องภาษี 

33

โดยคุณปานใจ ยกกลิ่น 

นิติกรประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 

ภาพประกอบจาก www..mdsoft.co.th