มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บรรยากาศการเรียนรู้ Pre-teacher program สัปดาห์ที่ 3

18766505_1500303143324033_4510819648043354420_o

18768253_1500303059990708_773816681657869318_o

18814492_1500302543324093_429091577472148383_o

18814627_1500302606657420_6250062840236322109_o

18814930_1500303563323991_8425992011944675263_o

18815246_1500302729990741_9026123929914136416_o

18815289_1500302803324067_6206128457675998961_o

18836720_1500302383324109_5337763864131416204_o

18837063_1500303499990664_923787161912809890_o

18839447_1500303633323984_7554307956993902890_o

18891506_1500302919990722_5653273208917401300_o

18920725_1500302483324099_5211074857645674944_o

18921160_1500302246657456_9145207104671475053_o

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program ในเรื่อง วิวัฒนาการการศึกษาไทยตั้งแต่สมัยโบราณ- ปัจจุบัน โดย อาจารย์พันทิพย์ สิงห์ปาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย อาจารย์ชัชรี สุนทราภัย ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 533 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

Loading