มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดพิธีทำบุญโรงเรียน

ทำบุญ รร.สาธิต_170606_0001

ทำบุญ รร.สาธิต_170606_0002

ทำบุญ รร.สาธิต_170606_0003

ทำบุญ รร.สาธิต_170606_0004

ทำบุญ รร.สาธิต_170606_0005

ทำบุญ รร.สาธิต_170606_0006

ทำบุญ รร.สาธิต_170606_0007

ทำบุญ รร.สาธิต_170606_0008

ทำบุญ รร.สาธิต_170606_0009

ทำบุญ รร.สาธิต_170606_0010

ทำบุญ รร.สาธิต_170606_0011

ทำบุญ รร.สาธิต_170606_0012

ทำบุญ รร.สาธิต_170606_0013

ทำบุญ รร.สาธิต_170606_0014

ทำบุญ รร.สาธิต_170606_0015
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดพิธีทำบุญโรงเรียน ณ อาคารเรียนประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คุณครูศรชัย อุตสีนอก ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คุณธัญญา เกษตรภิบา่ล ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และคณาจารย์ร่วมในพิธีดังกล่าว

Loading