มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยออกนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นิเทศก์6 มิ.ย._170606_0001

นิเทศก์6 มิ.ย._170606_0002

นิเทศก์6 มิ.ย._170606_0003

นิเทศก์6 มิ.ย._170606_0004

นิเทศก์6 มิ.ย._170606_0005

นิเทศก์6 มิ.ย._170606_0006

นิเทศก์6 มิ.ย._170606_0007

นิเทศก์6 มิ.ย._170606_0008

นิเทศก์6 มิ.ย._170606_0009

นิเทศก์6 มิ.ย._170606_0010

นิเทศก์6 มิ.ย._170606_0011

นิเทศก์6 มิ.ย._170606_0012

นิเทศก์6 มิ.ย._170606_0013

นิเทศก์6 มิ.ย._170606_0014

นิเทศก์6 มิ.ย._170606_0015

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงการจัดการเรียนการสอนและสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง พร้อมทั้งออกนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนศรีอรัญโญ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้คำแนะนำหลักของการทำงาน ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาของนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์ วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

Loading