มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก ร่วมประชุม การชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย

ประชุม 12 มิ.ย._170613_0001

ประชุม 12 มิ.ย._170613_0002

ประชุม 12 มิ.ย._170613_0003

ประชุม 12 มิ.ย._170613_0004

ประชุม 12 มิ.ย._170613_0005
บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมการประชุม การชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.ยุทยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มาเปิดงาน พร้อมทั้งนางอรทัย โกกิลกนิษฐและนางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล ร่วมเป็นวิทยากรให้ครั้งนี้ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Loading