มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศนครนายก จัดงานวันสุนทรภู่ 2560

428439

428440

428441

428442

428443

428444
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศนครนายก จัดงานวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นการให้ความรู้กับนักเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านละครสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยในงานครั้งนี้ได้รับเกียรต์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ และอาจารย์ธัญญา เกษตรภิบาล ให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าว

Loading