ยินดีต้อนรับ

นักศึกษาใหม่

ประจำปี 2562

กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2562

"โปรดแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย"

กำหนดการ

ข้อมูลหอพัก

Gallery

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

สู่ครอบครัว "สวนดุสิต"

Video/Gallery

Play Video
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider