หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อันดับ 1 ของประเทศ

คุณเป็นใคร?

นักศึกษา

สนใจศึกษา สมัครเรียน

ศิษย์เก่า

จากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง สายใยครอบครัวสวนดุสิต

ผู้ปกครอง

ติดตามข่าวสาร กิจกรรมนักศึกษา หลักสูตร

บุคลากร

ติดตามข่าวสาร การอบรม นโยบาย

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2564

ค่าเล่าเรียน

ภาคปกติ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปี พ.ศ. 2564

ค่ายืนยันสิทธิ์

จ่ายเพียงครั้งเดียว

ค่าแรกเข้า

จ่ายเพียงครั้งเดียว

ค่าเทอม

ต่อภาค

อะไรที่ทำให้การมาเรียนสวนดุสิต คุ้มค่า?

คำคมๆจากผอ.
S__7364634
ผศ. ดร. ชัยยศ ชาวระนอง

การเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ

สอนโดยเหล่าอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ

แหล่งฝึกประสบการณ์อาชีพ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

โดยอาจารย์เจ้าของภาษา

มุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน

ไอแพด ห้องsmart classroom

Play Video

หลักสูตรการศึกษา

ความหลากหลายในรายวิชาชีพ

ติดต่อ