มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

nakhonnayok_admin

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนสู่บริบทการวิจัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก (ครั้งที่ 1)

ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนสู่บริบทการวิจัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 วัดศรีเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีนาวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากพลี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้จากการเรียนวิชาบูรณาการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำกิจกรรมให้กับนักศึกษา    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาร่วมทำกิจกรรม “เจริญธรรมเจริญใจ” ณ วัดเสาธงทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ในวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 เวลา 04:00 – 16:00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาการประถมศึกษา พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม“เจริญธรรมเจริญใจ” โดยร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ วัดเสาธงทอง ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้รับเลือกให้นำเสนอบทความ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้รับเลือกให้นำเสนอบทความ ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้รับเลือกให้นำเสนอบทความ ในการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 “บัณฑิตพันธุ์ใหม่ สร้างสรรค์งานวิจัย รับใช้ท้องถิ่น”

ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 3หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้รับเลือกให้นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 “บัณฑิตพันธุ์ใหม่ สร้างสรรค์งานวิจัย รับใช้ท้องถิ่น” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม Fun Run ชวนน้องวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 05.00 – 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก อาจารย์ บุคลากร พร้อมผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และนักศึกษา ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมทำกิจกรรม Fun Run ชวนน้องวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก      

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมบายเนียร์ (ByeNior) ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

ในวันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 – 22.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมบายเนียร์ (ByeNior) ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จัดเลี้ยงแสดงความยินดี โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงสื่อผลงานนักศึกษา กิจกรรมรับพี่กลับบ้าน และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด ในหัวข้อเรื่อง เตรียมพร้อมอย่างไรก่อนไปทำงาน โดยได้รับเกียรติจากนายศรชัย อุตสีนอก ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก นางวาสนา ว่านเครือ ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลคุณากรฯ และนางสาวโสภิตา ปราบพยัคฆ์ คุณครูโรงเรียนบ้านหัวป้าง เป็นผู้เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย กิจกรรมรำเอิ้นขวัญไทพวน และทำพิธีรับขวัญโดยหมอขวัญจากชุมชนไทพวน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คณะคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดพิธีไหว้ครู น้อมจิตวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดพิธีไหว้ครู สวนดุสิต นครนายก น้อมจิตวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คณะคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก