มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

nakhonnayok_admin

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมกับ สโมสรไลออนส์นครนายก จัดการแข่งขัน “เล่านิทานภาษาอังกฤษและการแข่งขันการเล่านิทานภาษาจีน ปี 2564”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ สโมสรไลออนส์นครนายก จัดการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษและการแข่งขันการเล่านิทานภาษาจีน ปี 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการเปิดแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษและการแข่งขันการเล่านิทานภาษาจีน ปี 2564 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายได้ให้ความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์นครนายก จัดขึ้น โดยมี ไลออนส์สุมาลี นาคสุข นายกสโมสรไลออส์นครนายก …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมกับ สโมสรไลออนส์นครนายก จัดการแข่งขัน “เล่านิทานภาษาอังกฤษและการแข่งขันการเล่านิทานภาษาจีน ปี 2564” Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการอบรมในหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเบื้องต้น” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่สายสนับสนุน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯและ Mr.Hubert Will Ruch อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ จัดการอบรมในหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเบื้องต้น” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่สายสนับสนุน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการอบรมในหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเบื้องต้น” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่สายสนับสนุน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมการอบรมในการจัดโครงการ “การนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่” ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำคณะเข้าร่วมการอบรมในการจัดโครงการ “การนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่” ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม โดยเป็นงานบริการวิชาการร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงาบประมาณ เพื่อภูมิภาคและจังหวัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตใหม่

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตใหม่ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ใกล้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาในโอกาสพิเศษ และมีนายศรชัย อุตเสนนอก ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ มาร่วมกล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษา และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์มุทิ ทาคำแสน อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตและคณะอาจารย์ มาถ่ายทอดความรู้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตใหม่ในครั้งนี้อีกด้วย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. …

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตใหม่ Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมจัดงาน “การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่” โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม ประจำปี 2564

ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมจัดงาน “การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่” จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม ประจำปี 2564 และได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ แย้มศิริ ปลัดจังหวัดนครนายก เป็นประธานในเปิดงานครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและทุกภาคส่วนร่วมมือกันผ่านการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ประสิทธิภาพอันรวดเร็ว โดยใช้จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดนำร่องการเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องชลพฤกษ์ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมจัดงาน “การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่” โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม ประจำปี 2564 Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดพิธีมอบประกาศณียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ในโครงการความร่วมมือหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยอาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม อาจารย์ประจำหลักสูตร ฯ จัดพิธีมอบประกาศณียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก กับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ เพื่อเพิ่มโอกาส และทักษะให้ผู้เรียนในการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการเลือกศึกษาต่อและเลือกอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดพิธีมอบประกาศณียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ในโครงการความร่วมมือหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) ประจำปี 2563 Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ “การนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่” ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยนางเอมิกา รัตนมาลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นครนายก และคณะเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ “การนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่” ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม โดยเป็นงานบริการวิชาการร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงาบประมาณ เพื่อภูมิภาคและจังหวัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดงาน “วิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประประเทศ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดงาน “วิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประประเทศ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ ในการร่วมกันวิภาคกลุ่มทดลองในการใช้โปรแกรม เพื่อทดสอบหลักสูตรการอบรม และรับมอบใบประกาศนียบัตร ในการจบหลักสูตร โดยมีบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม coffee …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดงาน “วิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประประเทศ” Read More »

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดคลาสติว+ตะลุยข้อสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยอาจารย์รวี ศิริปริชยากร อาจารย์หลักสูตรฯ จัดคลาสติว+ตะลุยข้อสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาโดยมีทั้งรูปแบบ Online และ รูปแบบ Onsite เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการเตรียมตัวเพื่อทวนความรู้ก่อนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  ก่อนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น ห้องเรียน 535 อาคารเรียน …

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดคลาสติว+ตะลุยข้อสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษา Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดนิทรรศการแสดงผลงานการประดิษฐ์สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการแสดงผลงานการประดิษฐ์สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก โดยภายในงานมีการแสดงผลงานการสื่อออกแบบประดิษฐ์ที่มีความหลากหลายให้ผู้เล่นได้เลือก นอกจากนี้ยังช่วยในการส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เล่นอีกมากมาย เช่น การขยับร่างกายจากการเล่นสื่อช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ การพัฒนาทางด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์และการส่งเสริมทักษะในกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเรียน …

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดนิทรรศการแสดงผลงานการประดิษฐ์สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×