มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตใหม่

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตใหม่ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ใกล้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาในโอกาสพิเศษ และมีนายศรชัย อุตเสนนอก ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ มาร่วมกล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษา และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์มุทิ ทาคำแสน อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตและคณะอาจารย์ มาถ่ายทอดความรู้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตใหม่ในครั้งนี้อีกด้วย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. …

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตใหม่ Read More »

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดคลาสติว+ตะลุยข้อสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยอาจารย์รวี ศิริปริชยากร อาจารย์หลักสูตรฯ จัดคลาสติว+ตะลุยข้อสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาโดยมีทั้งรูปแบบ Online และ รูปแบบ Onsite เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการเตรียมตัวเพื่อทวนความรู้ก่อนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  ก่อนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น ห้องเรียน 535 อาคารเรียน …

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดคลาสติว+ตะลุยข้อสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษา Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดนิทรรศการแสดงผลงานการประดิษฐ์สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการแสดงผลงานการประดิษฐ์สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก โดยภายในงานมีการแสดงผลงานการสื่อออกแบบประดิษฐ์ที่มีความหลากหลายให้ผู้เล่นได้เลือก นอกจากนี้ยังช่วยในการส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เล่นอีกมากมาย เช่น การขยับร่างกายจากการเล่นสื่อช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ การพัฒนาทางด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์และการส่งเสริมทักษะในกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเรียน …

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดนิทรรศการแสดงผลงานการประดิษฐ์สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 จากการประกวดแข่งขันผลงานชุดผ้าไทย ตามโครงการ “CDD Young Designer Contest 2020”

ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย นางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(ฝ่ายกิจการนักศึกษา) นำนางสาวพรพิมล แสนสุขและนางสาวนิยุตา ดีเส็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คระครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 จากนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกประธานในงาน กับกิจกรรมการร่วมแข่งขันออกแบบชุดผ้าไทยโครงการ “ CDD Yong Designer Contest ผ้าไทย …

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 จากการประกวดแข่งขันผลงานชุดผ้าไทย ตามโครงการ “CDD Young Designer Contest 2020” Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก นำโดย คณะอาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จัดการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การยื่นเอกสารเพื่อ ขอสำเร็จการศึกษา และการเตรียมตัวขอใบประกอบวิชาชีพครู” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก  

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการร่วมแข่งขันออกแบบชุดผ้าไทยในโครงการ “Yong Designer Contest ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ” โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการร่วมแข่งขันออกแบบชุดผ้าไทยในโครงการ “Yong Designer Contest ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ” จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีนางนิภาพรรณ เทียมธรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งการออกแบบของนักศึกษาเป็นการออกแบบชุดโดยใช้ผ้าขาวม้าที่ชุมชนลาวเวียงเป็นผู้ทอขึ้น และเลือกใช้สีกรมและสีขาวซึ่งเป็นสีการแต่งกายประจำท้องถิ่นของชาวลาวเวียง สีแดงมีความหมายมาจากความรักและความสามัคคีของชาวลาวเวียงและชาวนครนายก และชุดที่ออกแบบยังมีพื้นสีเดียวกับธงชาติไทยให้ความหมายถึงความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันของชาติอีกด้วย โดยชาวลาวเวียงมีต้นกำเนิดมาจากการอพยพถิ่นฐานของชาวลาวเมืองเวียงจันที่ย้ายรากฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งกระจายอยู่ด้วยกันหลายจังหวัด เช่น บึงกาฬ …

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการร่วมแข่งขันออกแบบชุดผ้าไทยในโครงการ “Yong Designer Contest ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ” โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก นำนักศึกษาเข้าร่วมและอบรมงาน “การประกวดออกแบบชุดผ้าไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ ผ้าไทยใส่ได้ทุกวันไม่มีเบื่อ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สมัครเข้าร่วมและอบรมการออกแบบเสื้อผ้าของงาน “การประกวดออกแบบชุดผ้าไทย ภายใต้ คอนเซ็ปต์ ผ้าไทยใส่ได้ทุกวันไม่มีเบื่อ” จัดโดยกรมพัฒนาชุมชน ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดงานปฐมนิเทศการฝึกสอนในสถานศึกษา 2 ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดงานปฐมนิเทศการฝึกสอนสถานศึกษา 2 ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยที่กำลังอยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยเป็นการแนะนำแนวทางในการฝึกปฏิบัติการสอนและอธิบายรายละเอียดในการจดบันทึกเล่มรายงานการปฏิบัติการสอนต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ภายในงานยังมีการแจกเล่มนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ขัติยดา ไชยโย บรรณาธิการสำนักพิมพ์จาก บริษัทเพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) ให้กับนักศึกษาอีกด้วย ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – …

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดงานปฐมนิเทศการฝึกสอนในสถานศึกษา 2 ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563”

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่​ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต​  สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย​สวน​ดุสิต​ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก​ จัดนิทรรศการ​การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา​ 1​ ปีการศึกษา​ 2563  ภายในงานจัดแสดงสื่อ​ แผนการสอน​ แฟ้มผลงานและผลงานต่าง ๆ ​มากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์​ คณะครู​จากสถานศึกษาปฐมวัย และนักศึกษา​ชั้นปีที่​ 1-4​  เข้าชมเป็นจำนวนมาก ณ​ ห้องประชุม​เฟื่องฟ้า​ มหาวิทยาลัย​สวน​ดุสิต​ …

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563” Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563”

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธี และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีกิจกรรมเด่น นักศึกษาที่มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมโดดเด่น นักศึกษาที่อุทิศตนช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีจิตอาสาในโครงการ Fun Learning …

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563” Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×