มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บทความ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นเจ้าภาพจัด “สภากาแฟสัญจร” ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นเจ้าภาพจัด “สภากาแฟสัญจร” ครั้งที่ 18 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีหน่วยงานราชการในจังหวัดเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ เช่น สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก, สำนักงานคุมประพฤติ ,สำนักงานบังคับคดี , สำนักงานอัยการเยาวชนและครอบครัว เป็นต้น ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 651 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจักหวัดนครนายก

Loading

ศูนย์นครนายกประชุมร่วมกับหน่วยงานตัวแทนต่างๆเตรียมความพร้อมในการจัดงานสภากาแฟสัญจร

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมร่วมกับตัวแทนหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสภากาแฟสัญจร จังหวัดนครนายก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยมี ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมทั้งตัวแทนหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ ในวันดังกล่าว  

Loading

กฎหมายน่ารู้ ประจำเดือนเมษายน

โดยคุณปานใจ ยกกลิ่น นิติกรประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เครดิตภาพประกอบจาก travel.kapook.com ข้อห้ามในการเล่นสงกรานต์…ต้องรู้ก่อนโดนปรับ เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็น ถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรีต่อกัน คราวนี้มาดูกฎหมายวันสงกรานต์ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มาตรา 44 ระบุว่า “ข้าราชการทหาร ” ตั้งแต่ยศร้อยตรี, เรือตรี, หรือ เรืออากาศตรี เป็นเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย และยศต่ำกว่านี้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย โดยกฎหมายระบุให้เจ้าหน้าที่ทหารเป็นพนักงานฝ่ายปกครองได้ในคราวเดียวกัน มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาตรา 44 แก้ปัญหาจราจรและมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ วางแนวทางแก้กฎหมายปรับใช้ถาวรหวังลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเพิ่มโทษจับปรับดัดแปลงสภาพรถ จำกัดความเร็ว และติดกล้องหน้ารถ กฎหมายเฉพาะกิจ ที่คนไทยต้องรู้ 1.ห้ามซื้อ และขายสินค้าบนไหล่ทาง หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ 2. ห้ามเปิดเครื่องเสียง หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษทั้งจำทั้งปรับ 3.ห้ามให้รถกระบะบรรทุกถังน้ำสาดตามท้องถนน หากฝ่าฝืน …

กฎหมายน่ารู้ ประจำเดือนเมษายน Read More »

Loading

บทความกฎหมายน่ารู้ เดือนมีนาคม 2560

บทความกฎหมายเรื่องภาษี  โดยคุณปานใจ ยกกลิ่น  นิติกรประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก   ภาพประกอบจาก www..mdsoft.co.th

Loading

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น

กฏหมายน่ารู้ กพ.60 กฏหมายน่ารู้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดย คุณปานใจ ยกกลิ่น นิติกรประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Loading