มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ละอออุทิศ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในการพัฒนาครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในการพัฒนาครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นการนำกระบวนการในห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมาใช้เป็นต้นแบบในกระบวนการพัฒนา จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก    

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดงานกีฬาสี Sport Day 2019

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดงานกีฬาสี Sport Day 2019 โดยมี ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายศรชัย อุตสีนอก ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดงานและดำเนินการกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ โดยภายในงานมีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหญ้า อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก       …

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดงานกีฬาสี Sport Day 2019 Read More »

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรม “October Camp 2019” (วันที่ 3)

          โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรม “October Camp 2019” (วันที่ 3) ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมทำกิจกรรม DIY พาน้อง ๆ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ และกิจกรรมเล่านิทานเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2562 ณ อาคารละอออุทิศ …

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรม “October Camp 2019” (วันที่ 3) Read More »

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรม “October Camp 2019” (วันที่ 2)

          โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรม “October Camp 2019” (วันที่ 2) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมทำกิจกรรม DIY พาน้อง ๆ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ และกิจกรรมร้องเพลงและเล่านิทานเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมเล่นเกมส์เข้าฐานเสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2562 ณ อาคารละอออุทิศ …

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรม “October Camp 2019” (วันที่ 2) Read More »

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรม “October Camp 2019”

          โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรม “October Camp 2019” โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมทำกิจกรรม DIY พาน้อง ๆ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ เหลือใช้ ซึ่งได้รับความสนใจจากน้อง ๆ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2562 ณ อาคารละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เวลา 08.00 …

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรม “October Camp 2019” Read More »

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดพิธีทำบุญ สืบสานความดีของคุณยายละออ

ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับ ชมรมผู้ปกครองและครู จัดพิธีทำบุญ สืบสานความดีของคุณยายละออ โดยมีการตักบาตรอาหารแห้งและร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผ่านสะพานบุญ ท่านพระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร โดยมี ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คุณครูศรชัย อุตสีนอก ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ อาคารเรียนประถมศึกษา …

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดพิธีทำบุญ สืบสานความดีของคุณยายละออ Read More »

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดงาน “สานฝัน สรรค์สร้าง ปฐมวัย นครนายก”

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดงานมหกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครนายก “สานฝัน สรรค์สร้าง ปฐมวัย นครนายก” โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และท่านได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับหัวข้อ “จังหวัดนครนายกกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย” รวมทั้งในงานได้จัดเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “พอถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาทิ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ …

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดงาน “สานฝัน สรรค์สร้าง ปฐมวัย นครนายก” Read More »

ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “สานฝัน สรรค์สร้าง ปฐมวัย นครนายก”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “สานฝัน สรรค์สร้าง ปฐมวัย นครนายก” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จะจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดโครงการ “ละอออุทิศส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน”

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดโครงการ “ละอออุทิศส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและสามารถปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีในการประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย การหล่อเทียนพรรษา การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวานเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและการเวียนเทียน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 cr.โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความนอบน้อมต่อครู ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่คงต่อไปในอนาคต วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก cr.โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×