มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ละอออุทิศ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2567

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2567 ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป กิจกรรมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และให้ธรรมพรผ่านการสนทนา ในรายการ “คลับ พระเดย์ ทอล์ก” และถวายภัตตาหารเพล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ คุณครู นักศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ บริเวณร้านกาแฟ sdu co-working space @nyk  

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าสังเกตการจัดกิจกรรม ในชั้นเรียนปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ในรายวิชา ๑๐๗๑๓๐๘ ภาษาพาเพลิน เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมตามวัย      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายกเข้าร่วมกิจกรรม รับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก นำโดยนายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 โดยมีนางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษา นครนายก และนายเจษฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายกเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ในวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมหลวงบรรณสารประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก  

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ใหักับเด็กนักเรียน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

ในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมบูรณาการคณิต – วิทย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาบูรณาการระหว่างรายวิชา 1022305 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้ และรายวิชา 1073318 ฉลาดรู้คณิต – วิทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาออกแบบกิจกรรมบูรณาการคณิต- วิทย์ และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ใหักับเด็กนักเรียน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกจัดโครงการการพัฒนาทักษะชีวิต กับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ใหักับเด็กนักเรียน ระดับชั้นบ้านสาธิต และอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

ในวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ใหักับเด็กนักเรียน ระดับชั้นบ้านสาธิต และอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาบูรณาการระหว่าง รายวิชา 1071109  มาตุเวทวิทยา รายวิชา 1071110 การศึกษาปฐมวัย และ รายวิชา 1071309 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาออกแบบกิจกรรมและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย    

Loading

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายกและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม “สืบสานความดีคุณยายละออ 14 กันยายน 2566”

ในวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายกและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม “สืบสานความดีคุณยายละออ 14 กันยายน 2566” ทําบุญตักบาตร ข้าวสาร – อาหารแห้ง ฟังพระธรรมเทศนาโดยพระมหาสิริวัฒนา สิริวัชรกุล เจ้าอาวาสวัดดงละคร ถวายผ้าป่าการศึกษาและถวายภัตตาหารเพล โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ คุณครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ลานสนามหญ้ากิจกรรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คณะคณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษา บุคลากรทุกฝ่าย นักศึกษาและนักเรียน ร่วมในพิธี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก รับการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ.2566

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษา นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2566 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คณะคณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับในการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนครนายก จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนครนายก จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยในกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์ การประกวดความพร้อมเพรียงความสามัคคีของแต่ละคณะสี ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งจักรยานขาไถ การวิ่งผลัด ในกิจกรรมกีฬาสียังเปิดโอกาสให้สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการแข่งขันชักเย่อ รวมถึงการได้รับความอนุเคราะห์ สถานที่ จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงพยาบาลนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่อนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์ และรถกู้ชีพฉุกเฉิน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย  บุญแก้ว ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2566  เวลา 07.30-12.00 น  ณ โรงยิมกองการพละ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก  

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยคณะคณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ การประถมศึกษา บุคลากร และผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยประชุมออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม microsoft team  

Loading