มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สู่ความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมที่ 6 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สู่ความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมที่ 6 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาการประถมศึกษา พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำกิจกรรม “ตะกร้าปันสุข” ในการช่วยกันเก็บผักบุ้งที่โตแล้ว มาทำความสะอาด มัดเป็นกำ แล้วนำไปใส่ตะกร้าเพื่อแบ่งปันให้นักศึกษาในหอพักที่สนใจนำไปประกอบอาหาร จากนั้นดูแลผักในแปลงผัก ด้วยการรดน้ำส้มควันไม้เพื่อป้องกันแมลง และถอนวัชพืช ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ หอพักนักศึกษา    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัด“โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 5 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา”

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 – 18.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัด “โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 5 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา” โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาประถมศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและดูแลต้นฝรั่ง ผักสวนครัว ด้วยการรดน้ำและน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง พรวนดิน ถอนวัชพืช ณ บริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัด“โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 5 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา”

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 – 18.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัด “โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 5 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา” โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาประถมศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดูแลต้นฝรั่ง ผักสวนครัว ด้วยการรดน้ำและน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง พรวนดิน ถอนวัชพืช ใส่ปุ๋ยคอกและฟาง ณ บริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก  

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม “เพิ่มเพื่อน เติมรัก เติมสุข” ณ หอพักนักศึกษา

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 – 18.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย อาจารย์ชัชรี สุนทราภัย อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมหอพักนักศึกษา กิจกรรม “เพิ่มเพื่อน เติมรัก เติมสุข” ให้แก่ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาประถมศึกษา โดยร่วมทำกิจกรรมนำนักศึกษาออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพ แข็งแรงและสร้างความสัมพันธ์ในการรวมอยู่ร่วมกัน ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก  

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัด“โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 5 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา”

ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 17.00 – 18.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัด “โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 5 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา” โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาประถมศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวตามที่วางแผนไว้ เช่น คะน้า ผักบุ้ง ต้นหอม ฯลฯ จากนั้นดูแลต้นฝรั่ง ด้วยการรดน้ำ พรวนดิน ถอนวัชพืช ณ บริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัด“โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 5 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา”

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 – 18.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัด “โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 5 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา” โดยมีนายไพศาล โกฏสันเทียะ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้ร่วมทำกิจกรรมเตรียมดินแปลงปลูกผักและช่วยกันดูแลต้นฝรั่ง ด้วยการรดน้ำ พรวนดิน ถอนวัชพืช ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม เกษตรปลอดภัยไปกับนักศึกษาครูปฐมวัย กิจกรรมที่ 2 บำรุงคลุมดิน

กิจกรรมที่ 2 บำรุงคลุมดิน เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้นำดินและปุ๋ยมูลวัวมาเติมบำรุงให้กับต้นฝรั่ง จากนั้นดูแลด้วยการถอนวัชพืช พรวนดิน ห่อผลฝรั่ง แล้วนำฟางมาปกคลุมป้องกันแสง แดดให้หน้าดิน เพื่อให้ดินยังคงชุ่มชื้นเป็นการช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุ แร่ธาตุอาหารในดิน ช่วยให้ดินกักเก็บน้ำ และความชื้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยกำจัดวัชพืชไปในตัว รวมถึงเป็นการดูแลดินให้แข็งแรง หน้าดินไม่พังง่าย ผิวดินไม่เสื่อมสภาพ นอกจากนี้ นักศึกษาได้เก็บผลฝรั่งที่โตเต็มที่มาแบ่งกันรับประทานอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก  

Loading

ศูนย์ ฯ นครนายก นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จัดกิจกรรม ปลูกต้นฝรั่งไต้หวันไส้แดง ในโครงการ “เกษตรปลอดภัย ไปกับ สวนดุสิตนครนายก”

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นฝรั่งไต้หวันไส้แดง ในโครงการ “เกษตรปลอดภัย ไปกับ สวนดุสิต นครนายก” เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ในด้านการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีที่หอพักนัศึกษาฯ ซึ่งนอกจากฝรั่งไต้หวันไส้แดงแล้วบริเวรหอพักยังมีการปลูกพันธุ์ไม้อื่น ๆ อาทิเช่น มะม่วง กล้วย ฟัก แฟง โหระพาเป็นต้น และนักศึกษายังสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้ในการประกอบอาหารที่หอพัก เป็นการลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการหาวัตถุดิบอีกด้วย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ หอพักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก  

Loading

ศูนย์ ฯ นครนายก ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสวนเกษตรปลอดภัยจากใจคุณครู ณ หอพักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ พร้อมบุคลากร ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสวนเกษตรปลอดภัยจากใจคุณครู เพื่อผลักดันให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรกรให้กับนักศึกษาอีกด้วย ณ หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมหอพัก (9/07/62)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมหอพักนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 โดยให้นักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดหอพักนักศึกษาและบริเวณโดยรอบ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก        

Loading