มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

แนะแนวการศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ลงพื้นที่แนะแนวทางการศึกษาประจำปี 2564 โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ลงพื้นที่แนะแนวทางการศึกษา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ลงพื้นที่แนะแนวทางการศึกษาประจำปี 2564 ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพนธ์ 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำคณะบุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 4 ลงพื้นที่แนะแนวทางการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และให้ข้อมูลการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องแนะแนวโรงเรียนองครักษ์ อำเภอองรักษ์ จังหวัดนครนายก  

ศูนย์ฯ นครนายก จัดกิจกรรมเปิดบ้าน “โครงการค่ายครุเยาวชน ครูสร้างคน คนสร้างครู ประจำปีการศึกษา 2564”

เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมเปิดบ้าน “โครงการค่ายครุเยาวชน ครูสร้างคน คนสร้างครู ประจำปีการศึกษา 2564” ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน ทำกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู รับชมการแสดงละครนิทานภาษาอังกฤษ การประดิษฐ์สื่อการสอนต่างๆ ผ่านพี่ๆนักศึกษาต้นแบบ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในการกล่าวเปิดงานและมอบแนวทางในการศึกษาต่อสาขาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพุดคุยแบ่งปันประสบการณ์การเป็นครูปฐมวัยโดยพี่ๆศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานในเส้นทางอาชีพเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยโดยคณะอาจารย์หลักสูตรฯ …

ศูนย์ฯ นครนายก จัดกิจกรรมเปิดบ้าน “โครงการค่ายครุเยาวชน ครูสร้างคน คนสร้างครู ประจำปีการศึกษา 2564” Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษาโดยโครงการ “ผลิตครูปฐมวัยเพื่อรองรับเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC” กลุ่มภาคตะวันออก 2 โรงเรียนเขตจังหวัดสระแก้ว

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ออกประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2564 ตามโครงการ “ผลิตครูปฐมวัยเพื่อรองรับเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC” กลุ่ม ภาคตะวันออก 2 ในเขตจังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมผลิตครูปฐมวัยที่มีคุณภาพและมีความสามารถพิเศษในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563        

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษาโดยโครงการ “ผลิตครูปฐมวัยเพื่อรองรับเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC” กลุ่มภาคตะวันออก 2 โรงเรียนเขตจังหวัดปราจีน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ออกประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2564 ตามโครงการ “ผลิตครูปฐมวัยเพื่อรองรับเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC” กลุ่ม ภาคตะวันออก 2 ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 4 โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมผลิตครูปฐมวัยที่มีคุณภาพและมีความสามารถพิเศษในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนว ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนว ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น.   ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก          

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนว ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.   ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก      

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนว ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา จังหวัดสระแก้ว

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 07.00 – 14.00 น.   ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา จังหวัดสระแก้ว    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนว ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ในวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.30 น.   ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×