แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

โครงการ รมป.2 ศ.นครนายก

 
 • สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2557 นักศึกษา รมป.รุ่นที่ 2

  สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2557 นักศึกษา รมป.รุ่นที่ 2

  วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557 แก่นักศึกษา รมป. รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

   
 •  
 • รางวัล Kindergarten Walk Rally In Nakhonnayok

  รางวัล Kindergarten Walk Rally In Nakhonnayok

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบรางวัลแก่นักศึกษา รปม. รุ่นที่ 2 ซึ่งชนะเลิศในกิจกรรม Kindergarten Walk Rally In Nakhonnayok กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นการความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ โบราณสถาน เป็นต้น

   
 •  
 • Kindergarten Walk Rally In Nakhonnayok 25 กรกฎาคม 2558

  Kindergarten Walk Rally In Nakhonnayok 25 กรกฎาคม 2558

    [Show slideshow]  

   
 •  
 • กีฬาสานสัมพันธ์ สวนดุสิตเกมส์ ครั้งที่ 3

  กีฬาสานสัมพันธ์ สวนดุสิตเกมส์ ครั้งที่ 3

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์ สวนดุสิตเกมส์ ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเป็นการจัดร่วมกันระหว่างนักศึกษาภาคปกติ กับ นักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ ศูนย์ฯนครนายก เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านกีฬาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.) และบุคลากรของศูนย์ฯ โดยมี ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  นาคสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558

   
 •  
 
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×