มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โฮมเบเกอรี่สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าสังเกตและสัมภาษณ์ ในเรื่องการทำอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา สุขอนามัย ความปลอดภัยและโภชนาการ เข้าสังเกตและสัมภาษณ์ นายจุมพฎ วชิรธานินทร์ และคณะ ในเรื่องการทำอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 -11.00 น. ณ ครัวสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

Loading

มสด.นครนายก ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้กับเจ้าหน้าที่สูทกรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตัั้งนครนายก โดยอาจารย์ธรมวรรณ เปรมศรี(รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ) ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ โดยคุณพนัสสนัน แย้มฉ่ำไพร ส่งบุคลากรเข้าให้ความรู้(วิชาการ)และฝึกอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่สูทกรรม (ผู้ประกอบอาหาร) ของกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ รักษาพระองค์ ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยพันเอกไกรภพ ไชยพันธ์ ผู้บังคับการกรมการทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ให้การต้อนรับ

Loading

โฮมเบเกอรี่สวนดุสิต นครนายก มีอาหารอร่อยมากมายให้เลือกรับประทาน เรียนเชิญค่ะ

โฮมเบเกอรี่สวนดุสิต นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก บริการอาหารและเครื่องดื่มพร้อมขนมอบกรอบ ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 มีอาหารอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ราคาพิเศษ

Loading