มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ITA

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลากลาง จังหวัดปราจีนบุรี      

Loading

ประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 5/2561 พร้อมทั้งคณะกรรมการในการกำกับ ตรวจสอบ และติดตามงานจ้างที่ปรึกษา ในเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดนครนายก    

Loading

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากร บรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่นและการพัฒนาตำบลอย่างยั่งยืน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากร บรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่นและการพัฒนาตำบลอย่างยั่งยืน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ศาสตร์พระราชา และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร และตัวแทนภาคประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย     [ngg_images source=”galleries” container_ids=”213″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”60″ number_of_columns=”4″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากร บรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่นและการพัฒนาตำบลอย่างยั่งยืน Read More »

Loading

การลงพื้นที่เก็บหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มอบหมายให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อทำการเก็บหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ปราจีนบุรี ในเวลา 09.00-16.00 น.     [ngg_images source=”galleries” container_ids=”212″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”60″ number_of_columns=”4″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Loading

ศูนย์นครนายก ชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง

วันที่ 7 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และคณะ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดระยอง   [ngg_images source=”galleries” container_ids=”180″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”60″ number_of_columns=”4″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Loading

ศูนย์นครนายก ชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก

วันที่ 1 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และคณะ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 651 อาคารประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก   [ngg_images source=”galleries” container_ids=”176″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”60″ number_of_columns=”5″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Loading

ศูนย์นครนายก ชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และคณะ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมตำบลท่าตูม และห้องประชุมตำบลหนองกี่

Loading

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก พร้อมคณะ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.บ้านพระ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง

Loading

มสด.จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดให้กับ ตัวแทน อบต.นครนายก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนน เพื่อใช้ในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก ปี 2560 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดยตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก เวลา 9.00-12.00 ณ ห้องขจร 652 ศูนย์ฯนครนายก

Loading

มสด นครนายก ร่วมกับ ป.ป.ช. จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมชี้แจงโครงการ ITA ปี 2558

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นประจำปี 2558 (Integrity&Transparency Assessment:ITA) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการนี้ผู้บริหาร รองผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด

Loading