มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Previous slide
Next slide

นโยบายและมุมมองอธิการบดี

“THE BIG IDEA SUAN DUSIT ONE WORLD LIBRARY
จากแนวความคิดสู่การปฏิบัติจริง”

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

เรื่องน่ารู้ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

โครงการการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษา นครนายก
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิชิต TOEIC :

คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย

ข่าวสาร / กิจกรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมการสัมมนา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “แรกเริ่มงานครู เรียนรู้สู่การปรับตัว”

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมกิจกรรมการสัมมนา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เพลง ดนตรี คำคล้องจอง เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้สนุกในห้องเรียนปฐมวัย”

รายละเอียด »

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครนายก และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมจัด โครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2566 “ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ”

รายละเอียด »

คณะผู้วิจัยจากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณะผู้วิจัยจาก ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการวิจัย เรื่องการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานของวิถีชีวิตเกษตรกรรูปแบบใหม่ จังหวัดนครนายก

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษา นครนายก กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิชิต TOEIC : เรียน TOEIC อย่างไรให้สนุกและประสบความสำเร็จ (ครั้งที่ 5)

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการ ครูอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมแต้มสี เติมฝัน แบ่งปันความสุข โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) จังหวัดนครนายก

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการ ครูอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมแต้มสี เติมฝัน แบ่งปัน ความสุข ณ โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) จังหวัดนครนายก

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะครูผู้วิจัยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกิจกรรมประกวดงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

รายละเอียด »

ติดตามรับชมวิดีโอที่น่าสนใจได้ที่ช่อง Youtube : สวนดุสิต นครนายก

เกษตรปลอดภัย : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก