มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Previous slide
Next slide

นโยบายและมุมมองอธิการบดี

“THE BIG IDEA SUAN DUSIT ONE WORLD LIBRARY
จากแนวความคิดสู่การปฏิบัติจริง”

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

เรื่องน่ารู้ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

โครงการการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษา นครนายก
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิชิต TOEIC :

คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย

ข่าวสาร / กิจกรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมการประชุม ประเมินผลงานครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) ครั้งที่ 5 ปี 2566 ประเทศไทย

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่เมืองแห่งศิลปะของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2 / 2565

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมที่ 3 เข้าใจหลักคิดโครงสร้างผลิตครูประถม

รายละเอียด »

ติดตามรับชมวิดีโอที่น่าสนใจได้ที่ช่อง Youtube : สวนดุสิต นครนายก

เกษตรปลอดภัย : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก