เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้เข้าร่วมงาน อเมซิ่งโรงเกลือ แกรนด์เซลล์ ช็อปปิ้ง เคาท์ดาว 2013 k2912551