มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ประชุมแผนกลยุทธ์

strategyเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 56 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ในเรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก” เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำ ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *