มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

จัดงานเลี้ยงรับพี่กลับบ้าน

party (2)โครงการรับพี่กลับบ้านประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม “รับพี่กลับบ้าน” เนื่องจากการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้สิ้นสุดการฝึกสอนแล้ว ดังนั้นนักศึกษารุ่นน้อง ทุกชั้นปีจึงได้เตรียมดอกไม้และของขวัญให้พี่ชั้นปีที่ 5 ทั้ง 17 คนเพื่อเป็นการแสดงความรักและให้กำลังใจ พร้อมกันนี้รุ่นพี่ได้ถ่ายทอดเทคนิคการสอนและข้อคิดดีๆ สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฝึกสอนต่อไป จากนั้นได้มีการแสดงของรุ่นน้อง รับประทานอาหารร่วมกัน และรับฟังดนตรี ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *