มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผอ.ศูนย์ฯ นครนายก เข้ารับประทานปริญญาบัตร มสธ

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี การสำเร็จการศึกษาครั้งนี้ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ให้สัมภาษณ์กับทีมงานว่า “การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพื้นฐานสำคัญของแนวคิด ทฤษฏี ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนทราบขอบเขตขององค์ความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาระดับสูง” ในการนี้ ม.สุโขทัยธรรมธิราช ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ในฐานะประธานนักศึกษา หลักสูตรการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มสธ รุ่นที่ 32 และแสดงทัศนต่อการจัดการศึกษา การเดินทางร่วมงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *