มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

S__16728098
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ มสด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยทำการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทั้งรับฟัง รับทราบภารกิจจากส่วนงาน ความต้องการและความคาดหวัง ของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา แนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่างศูนย์การศึกษา และสำนักวิทยาบริการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *