มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นิทรรศการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านอาหารจากข้าวห้อมมะลิแดง และผลิตภัณฑ์จากด้านอาหารและยาจากลูกหว้า กิจกรรมจัดขึ้นที่โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โดยมีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โครงการพระราชดำริ_8174โครงการพระราชดำริ_6475

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *