มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

อาคารปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ มสด นครนายก สิงหาคม 2559

S__3014712วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งภายในให้แล้วเสร็จ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559S__3014713 S__3014714 S__3014715

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *