มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โครงการก้าวแรกสู่ มสด ปีการศึกษา 2559

อบรมนักศึกษาwebโครงการก้าวแรกสู่ มสด ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม พ.ศ.2559 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครูปฐมวัย, การรู้เท่าทันสื่อและการพัฒนาตนบนฐานการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 4.0, และกิจกรรมการเยี่ยมชมกิจการและหน่าวงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เช่น สำนักวิทยบริการ สวนดุสิตโพล กิจกรรมการปฏิบัติธรรม ณ วัดเจดีย์ทอง อ.เมือง จ.นครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *