มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

การเรียนด้วยสมาร์ทโฟนเสริมศักยภาพการเรียนรู้บนเทคโนโลยี

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายจากอาจารย์ประจำรายวิชาเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล สารสนเทศ จากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยและอื่น ๆ โดยการใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงข้อมูล การติดตั้งระบบ VPN การใช้ APPS ที่จำเป็นสำหรับการเรียน การส่งงานด้วยระบบใบงานอิเล็กทรอนิกส์ Google APPS เป็นต้น 
12644752_1086111808076504_628707586198113231_n
12376216_1086112228076462_316403624019058966_n 12552718_1086112364743115_1140964544039133579_n

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *