มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก แนะนำการกรอกเอกสารขอใบประกอบวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

85300 85301 85302 85303 85304

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้รับการตรวจจากคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี ) คณะที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ไปแล้วนั้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 5 ในการกรอกเอกสารขอใบประกอบวิชาชีพฯ ทางศูนย์จึงเรียนเชิญ รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุพันธ์ และคณะ ฯ เดินทางมาให้คำแนะนำและชี้แจง การกรอกเอกสารดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *