กฏหมายน่ารู้ กพ.60

33

กฏหมายน่ารู้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดย

คุณปานใจ ยกกลิ่น

นิติกรประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก