มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โครงการ สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างคนดีให้แก่แผ่นดิน

18015834_1313561778738191_372295841_o

18042833_1313561832071519_1839077145_o

18043108_1313561845404851_1450057638_o

18051910_1313561782071524_992689400_n

18051969_1313561842071518_264486474_n

18052208_1313561808738188_714275735_o

18053308_1313561828738186_224929650_o

 

วันที่ 19 เมษายน 2560 ดร.ธนารัชต์ สมคเณ ประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน เปิด”โครงการ สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างคนดีให้แก่แผ่นดิน” ณ หอประชุมใหญ่คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยจับมือกับสื่อออนไลน์ในกลุ่ม JOB TV ASIA เพื่อเตรียมการเปิดตัว ทั้งโทรทัศน์ออนไลน์ วิทยุออนไลน์ นิตยสารออนไลน์ เวปไซด์ และแอพพริเคชั่นที่เกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงาน ที่สนับสนุนการศึกษาในยุคเทคโนโลยี 4.0 โดยมี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาหลักของโครงการ และอาจารย์พัฒน์พงศ์ ตันเจริญ อาจารย์ประจำศูนย์ฯ นครนายก เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเข้าร่วมในการเปิดโครงการครั้งนี้

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *