มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ต้อนรับสำนักบริหารกลยุทธ์ ในการประชุมเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา SDU QA

18090721_1314688361958866_1209415580_o

18012736_1314688348625534_2011993998_o

18042878_1314688365292199_1233552242_o

18053135_1314688375292198_1539602966_o

18053143_1314688368625532_1129233663_o

18053396_1314688338625535_657747701_o

18053476_1314688285292207_1365371794_o

18083592_1314688311958871_1248752082_o

18083789_1314688358625533_88246422_o

18083843_1314688341958868_97995532_o

18083928_1314688321958870_1811943844_o

18090505_1314688268625542_657978410_o

18090577_1314688355292200_542733047_o

18090700_1314688298625539_1349073708_o

18053218_1314688271958875_1593613327_o

วันที่ 20 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ต้อนรับสำนักบริหารกลยุทธ์ ในการประชุมเรื่อง SDU QA โดยมี ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มาเป็นประธาน ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจถึงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) และสามารถจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานได้

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *