มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

จัดสัมมนาครั้งที่ 1 ระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หัวข้อเรื่อง “แผนการจัดประสบการณ์เชิงปฏิบัติการ”

สัมมนาปี 5 16 มิ.ย._1

สัมมนาปี 5 16 มิ.ย._2

สัมมนาปี 5 16 มิ.ย._3

สัมมนาปี 5 16 มิ.ย._4

สัมมนาปี 5 16 มิ.ย._5

สัมมนาปี 5 16 มิ.ย._6

สัมมนาปี 5 16 มิ.ย._7

สัมมนาปี 5 16 มิ.ย._8

สัมมนาปี 5 16 มิ.ย._9

สัมมนาปี 5 16 มิ.ย._10

สัมมนาปี 5 16 มิ.ย._11

สัมมนาปี 5 16 มิ.ย._12

สัมมนาปี 5 16 มิ.ย._13

สัมมนาปี 5 16 มิ.ย._14

สัมมนาปี 5 16 มิ.ย._15

สัมมนาปี 5 16 มิ.ย._16

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสัมนาครั้งที่ 1 ระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หัวข้อเรื่อง “แผนการจัดประสบการณ์เชิงปฏิบัติการ” ให้แก่นักศึกษาปีที่ 5 โดยวิทยากร นางสาวพรรณิภา สุกใส อาจารย์โรงเรียนบ้านแหลมหิน  ณ ห้องขจร 652 อาคารปฐมศึกษา ศูนย์นครนายก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×