มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์นครนายก จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสู่การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กแก่นักศึกษาโครงการ รมป.2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสู่การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กแก่นักศึกษาโครงการ รมป.2 โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง ของพ่อในบ้านเรา ชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร เช่น พระราชพิธีในวันเกษตร ตามรอยพ่อภูมิพลังแผ่นดิน หลักการทรงงาน น้ำคือชีวิต เป็นต้น ชมมหกรรม “ในหลวงรักเรา สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปริธาน” และในช่วงบ่าย ชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00-15.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *