มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์นครนายก เข้าร่วมนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ 2560 ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ 2560 ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียน ในการสมัครเข้าศึกษาต่อและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไปในอนาคต ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *